Jong Talent Award

Haar schilderij Opa vond de jury ‘goed op alle fronten met klasse voor elk detail. Een hyperrealistische traditie gecombineerd met eigentijdse gekte en vrijheid’.

Ik vind iets moois creëren waar andere mensen dan weer blij van worden het allermooiste wat er is.

Work in progress

Tussen alle projecten in de studio door zijn een andere getalenteerde kunstenaar en ik begonnen aan een hele gave samenwerking.

Voor dit project worden nu de eerste tekeningen op papier gezet, op de foto zie je alvast een voorproefje. 

Ik kan niet wachten om er meer over te vertellen, zijn jullie al nieuwsgierig?

In between all the projects in the studio, another talented artist and I have started a very cool collaboration.

For this project the first drawings are now being put on paper, in the picture you can see a preview. 

I can not wait to tell more about it, are you curious yet?
Ik wens jullie allemaal een gelukkig 2024! Hopelijk hebben jullie allemaal een geweldige vakantie gehad. 

Vandaag was de eerste dag terug in de studio en het was erg productief.
Hier zie je een kleine studie voor een heel speciaal project. 
Op een later moment zal ik jullie er alles over vertellen.

I wish you all a happy 2024! Hope you all had an amazing holiday. 

Today was the first day back at the studio and it was very productive.
Here you see a small study for a very special project. 
At a later point I will tell you all about it.
Kleine blik in het atelier. 2 schilderijtjes die allebei op een totaal andere manier zijn opgebouwd. De linker is direct in kleur geschilderd en de rechter is nu nog een kleurloze onderschildering die op een later moment met transparante verf wordt geglaceerd.

Small glimpse into the studio. 2 little paintings, both built up in a completely different way. The left one is painted directly in color and the right one is now still a colorless underpainting that will be glazed with transparent paint at a later date.
De afgelopen zomer heb ik iets minder kunnen schilderen als normaal, maar gelukkig is de onderschildering van deze manderijneend inmiddels af. De volgende stap is kleur!
Ben jij ook zo benieuwd naar de kleuren die in dit schilderij aangebracht gaan worden? 

This past summer I was able to paint a little less than usual, but fortunately the underpainting on this duck is now finished. The next step is color!
Are you also so curious about the colors that will be applied in this painting?
De afgelopen dagen ben ik alweer vaak in het atelier te vinden. 
Ik werk al een tijdje aan een serie stillevens waarin de tulp een duidelijke hoofdrol speelt. Hier zie je een van de eerste stukken. 
Ben je benieuwd naar de rest? 

Over the past few days I have been spending a lot of time in the studio. 
I have been working for some time on a series of still lifes in which the tulip plays a clear leading role. Here you can see one of the first piece. Are you curious about the rest?
De afgelopen dagen ben ik druk bezig met de voorbereidingen voor de open atelier route die 3 & 4 juni zal plaats vinden.
Van 11:00 tot 17:00 uur zijn de deuren geopend. 
Kom jij ook een kijkje nemen? 

For the past few days I have been busy preparing for the open studio days wich will take place June 3 & 4.
From 11:00 to 17:00 the doors will be open. 
Will you come and take a look?
Winkelwagen