Abstract Artwork

Her painting Grandpa the judges found "good on all fronts with class for every detail. A hyper-realist tradition combined with contemporary craziness and freedom'.

I think creating something beautiful that in turn makes other people happy is the greatest thing there is.

Work in progress

Momenteel ligt het atelier helemaal vol met allemaal nieuwe schilderijen en projecten. Binnenkort laat ik de nieuwe series zien. Maar voor nu alvast even een kleine ‘sneak peak’ van een van de nieuwe werkjes. 

Ben jij ook benieuwd naar alle andere nieuwe stukken?
3 en 4 juni van 11:00 tot 17:00 uur neem ik deel aan de open atelier route georganiseerd door @stichting_vaart 
Kom jij ook een kijkje nemen? 

Currently the studio is completely filled with all new paintings and projects. Soon I will show the new series. But for now just a little sneak peak of one of the new pieces. 

Are you also curious about all the other new pieces?

June 3 and 4 from 11:00 to 17:00 I will have an open studio weekend organized by @stichting_vaart. 
Will you come and take a look?
Naast het werken aan de nieuwe Vermeer ben ik ook druk bezig geweest met een hele nieuwe website. 
Nog een paar puntjes op de i zetten en dan is hij helemaal naar wens. 
Verder is er nog meer leuk nieuws. Vanaf april organiseer ik eendaagse schilderworkshops in mijn atelier.
Op de foto zie je het eerste onderwerp. Tijdens deze dag krijg je leuke tips and tricks en maak je zelf een schilderij wat je aan het eind van de dag mee naar huis neemt. Wil je meer weten?
Neem dan een kijkje op de onderstaande website.

www.amyverhoeff.com/product/1-daagse-workshop/

In addition to working on the new Vermeer, I have also been busy with a whole new website. 
Just a few more finishing touches and it will be completely to my liking. 

Furthermore, there is more fun news. Starting in April I am organizing one-day painting workshops in my studio.
On the picture you see the first subject. During this day you will get tips and tricks and make your own painting which you will take home at the end of the day. Would you like to know more?
Take a look at the website below.

www.amyverhoeff.com/product/1-daagse-workshop/
Here’s my painting for the Dutch TV program called “the new Vermeer” from @omroepmax_ 
For these episodes I was allowed to revive a missing work of which there was only a description and a sketch. 
Because I participated in the free category I was allowed to give it a contemporary twist. I did this by representing modern materials and clothing in this piece.

Hier zie je mijn schilderij voor het Nederlandse tv-programma genaamd ‘de nieuwe Vermeer’ van omroep MAX 
Voor deze afleveringen mocht ik een vermist werk waar slechts een omschrijving en een schets van was nieuw leven in blazen. 
Omdat ik in de vrije categorie mee deed mocht ik er een hedendaagse twist aan geven. Dit heb ik onder andere gedaan door moderne materialen en kleding weer te geven in dit stuk.

Daarnaast wil ik ook graag mijn modellen bedanken. Want zonder mijn vader Ben, mijn vriend Dennis en mijn zus Kyona had ik dit niet voor elkaar gekregen.
It’s been a while since I last posted something. I’ve been insanely busy with a big new project. I can’t tell anything yet, but soon you will hear more about it. Also me and my friend jenny from @studiotuit are hosting an art event on 18 december. So save the date! 

In this picture you see a small part of a new series of paintings I,m working working on between everything else. Hope you like flowers!

Het is een tijdje geleden dat ik iets gepost heb. Ik ben waanzinnig druk geweest met een groot nieuw project. Ik kan nog niets vertellen, maar binnenkort horen jullie er meer over. Ook organiseren ik en mijn vriendin Jenny van @studiotuit een kunst evenement op 18 december. Dus ‘save the date’! 

Op deze foto zie je een klein deel van een nieuwe serie schilderijen waar ik tussen alles door aan werk. Hopelijk houden jullie van bloemen!
After a busy summer of remodeling our home i’ve had some time to add a few layers of paint on my latest piece.  What did you all do last summer? 

Na een drukke zomer met het verbouwen van ons huis heb ik wat tijd gehad om wat lagen verf aan te brengen op mijn laatste schilderij.  Wat hebben jullie allemaal gedaan afgelopen zomer?
I’ve been working for days on all the tiny details in de floral collar. 
I really like how it looks so far and I can’t wait to start working with color! 
This piece is going to be part of a series inspired by the Dutch old masters.

Ik ben al dagen bezig met alle kleine details in de bloemenkraag. Ik ben blij met het resultaat tot nu toe en kan niet wachten om met kleur aan de slag te gaan! Dit stuk gaat deel uitmaken van een serie geïnspireerd op de Hollandse oude meesters.
Last few days I had some spare hours to work on this stillife painting. 
The vase is made by the very talented @studiotuit and the macramé is beautifully made by my sister @lila.laya 
I love to paint flowers. What is you’re favorite art subject? 

Afgelopen dagen had ik wat vrije uurtjes om aan dit stillevenschilderij te werken. 
De vaas is gemaakt door de zeer getalenteerde @studiotuit en de macramé is prachtig gemaakt door mijn zus @lila.laya 
Bloemstillevens vindt ik echt geweldig om te schilderen. Wat is jouw favoriete kunstonderwerp?
The last 2 months have been incredibly busy with commisions. Meanwhile, I can already show you one. I had a lot of fun making this little drawing. I wish you all a great weekend! 

De laatste 2 maanden zijn ontzettend druk geweest met opdrachten. Inmiddels kan ik er alvast eentje laten zien. Ik heb ontzettend veel plezier gehad in het maken van deze kleine tekening. Fijn weekend gewenst allemaal.
This error message is only visible to WordPress admins
Er is een probleem met je Instagram feed.

Shopping Cart